Sändaren på en nymärkt öring.

Sändaren på en nymärkt öring.