Sammanställning från år 2003 och framåt inom AmFVO


Medellängd i centimeter *****

20032004200520062007200820092010201120122013201420152016Summa
Sjöforsen71 67 66 73 72 74 71 70 71 68 69 72 64 69
Guordisbäcken69 67 72 77 70 71 72 71 70 70 70 68 67 70
Ottosmoraselet0
Holmarna66 70 64 63 73 68 62 68 69 68 67
Övre Harabacken65 69 67 65 67
Harabacken65 67 68 70 66 68 67 71 69 68
Nedre Harabacken68 67 70 67 68
Ovan Järnforsen63 69 69 72 74 62 67 67 71 72 67 69
Tjulån66 61 65 65 64
Smedforsen0
Gautsträsk0
Vindelälven67 67
Längd per år >> 67 67 68 71 69 69 69 70 69 67 68 70 67 68

Snittvikt i kilo ****
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016Summa
Sjöforsen4.0 3.3 3.3 3.7 4.2 4.0 3.9 3.6 3.7 3.5 3.7 4.2 3.0 3.7
Guordisbäcken3.7 3.5 4.0 5.0 3.9 4.3 4.0 4.0 4.1 3.9 3.9 3.5 3.5 3.9
Ottosmoraselet0.0
Holmarna3.3 3.6 3.9 3.4 4.7 3.3 2.7 3.5 3.8 3.5 3.5
Övre Harabacken3.0 3.7 3.2 3.0 3.3
Harabacken3.3 3.1 3.3 3.6 3.4 3.5 3.5 4.0 3.9 3.5
Nedre Harabacken3.5 3.4 3.6 3.4 3.5
Ovan Järnforsen2.6 3.4 3.6 4.3 3.3 3.9 3.1 3.7 3.4 3.5 4.0 3.4 3.5
Tjulån3.2 2.5 3.0 3.0 2.9
Smedforsen0.0
Gautsträsk0.0
Vindelälven3.2 3.5 3.4
Vikt per år >> 3.5 3.3 3.4 3.7 3.7 3.6 3.7 3.8 3.8 3.3 3.5 3.7 3.3 3.5

Antal fiskar
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016Summa
Sjöforsen12241713104191281351411162
Guordisbäcken968265946687985
Ottosmoraselet*0
Holmarna213426914151268
Övre Harabacken*172115953
Harabacken**173442403423363130287
Nedre Harabacken*1130212789
Ovan Järnforsen61981011951612101121138
Tjulån12126
Smedforsen*0
Gautsträsk0
Vindelälven***222345
Antal per år >> 63959065604378546759918491940

Fotnot
*Nya sträckor 2012 är Ottosmoroselet, Övre Harabacken, Nedre Harabacken och Smedforsen.
**Harabacken är delad i Övre Harabacken och Nedre Harabacken sedan 2012.
***Begreppet Vindelälven används inte efter 2004.
****Medelvikten beräknas på inrapporterade och vägda individer om minst 2,0 kg.
Var observant på att vissa siffror bygger på ett mycket litet underlag.
*****Medellängden beräknas på inrapporterade och mätta individer om minst 58 centimeter. Längdmåttet är den säkraste mätmetoden för att beräkna medelvärden eftersom den är enklare och mer exakt än vägning då få har kalibrerade vågar. Vissa sträckor kan bygga på ett magert underlag och därför visa siffror som inte är helt relevanta mot verkligheten.

Information

Läs mer om 2012 års nya indelning av älven på vår sida om Vindelälven, komplett med flygfotografier och nya beskrivningar av intressanta områden.

Här kan man se fördelningen på de rapporterade öringarna mellan 2004-2011 där både längd och mått finns angivet i fångstrapporten.