Det hållbara fisket

 

Det hållbara fisker

 Ammarnäs Fiskevårdsförening arbetar aktivt för att vi alla skall kunna njuta av ett hållbart fiske, år efter år. Vi har alla ett ansvar för att kommande generationer av fiskare ska få uppleva samma kvalité på fisket som vi gör idag. Detta ställer krav på oss såväl som på alla gästande sportfiskare.

För oss i Ammarnäs innebär det hållbara fisket att:

 • det ska finnas goda chanser att fånga grov fisk.
 • den fångade fisken håller en hög snittvikt.
 • alla sportfiskare följer de regler som gäller (exempelvis minimimått, fångstkvot, fisketider och att det råder maskförbud i alla ström- och flugfiskevatten).
 • fisketillsyn sker kontinuerligt både inom fiskevårdsområdet och på statens vatten.
 • områdena kring våra vatten får inte vara nedskräpade och de iordningställda rastplatserna hålls i bra skick så att alla gäster får ha det trevligt. Endast fotspåren ska avslöja var just du har varit.
 • det finns fiskeinformation, skyltar på plats och kunniga guider med bra lokalkännedom som kan och vill hjälpa till.

För att kunna hålla denna nivå ställs det stora krav på entreprenörerna i området och vi kan lova att alla gör så gott de kan. Även våra gäster måste ställa upp på och följa de enkla systemet som kan ge oss, våra barn och barnbarn ett lika bra eller bättre fiske än det vi redan har idag.

Vårt och våra gästers arbete innefattar bland annat:

 • Regelsystem
 • Kvoteringar
 • Avstängda sträckor under höst och vinter
 • Forskning, elfiske, dykinventeringar, telemetri etcetera
 • Tillsyn vid vattnet för allas trevnad

Catch & Release

 • För att kunna ta storöringen så hårt som möjligt behöver du en tafsdimension på minst 0,35 mm. Det gäller att ta in fisken så fort som möjligt för att den inte skall pumpa ut för mycket adrenalin i musklerna. Detta är extra viktigt under värmeperioderna.
 • Använd peang eller specialverktyg för att ta loss kroken ur fiskens mun. Var försiktig så att fisken inte blöder mer än vad som är absolut nödvändigt.
 • Hullinglösa krokar är skonsamma mot fisken och krokarna sitter kvar så länge du behåller kontakten med fisken.
 • Försök att ha fisken i vattnet hela tiden.
 • Blöt alltid händerna innan du tar i fisken.
 • Lyft fisken varsamt och under kortast möjliga tid vid fotografering eller mätning och vägning.
 • Måttband, våg samt en stor håv med knutlöst nät skall finnas nära till hands när du fiskar.
 • Vid återutsättning måste du se till att fisken syresätts. Ta tag i stjärtfenans rot och håll upp fiskens huvud mot strömmen med den andra handen lätt under under buken. En trött fisk behöver föras fram och tillbaka så att vatten strömmar genom gälarna och så att du på så sätt hjälper till med att få igång en bra syresättning av fisken. Släpp inte fisken innan den själv orkar simma och försöker ta sig loss ur ditt grepp. Låt fisken simma mot strömmen när du släpper den så att dess muskler kommer igång och arbetar igen.

Utrustning för det hållbara fisket

 • En peang eller annat specialverktyg för att kunna ta loss kroken ur munnen enkelt.
 • En väl tilltagen håv med knutlöst nät (gärna med inbyggd våg i handtaget).
 • Hullinglösa krokar är bra och vi rekommenderar alla att använda dem. Spinnfiskar du byter du lämpligen ut alla trekrokar till enkelkrokar. Dagens moderna hullinglösa krokar har utformats så att du inte tappar mer fisk än tidigare så den ursäkten gäller inte längre. Uppdatera dig och din utrustning så att fisken inte tar skada av Catch & Release.

Till detta kan det vara bra att ha med sig ett måttband alternativt en bra måttmärkning var femte centimeter på spöklingan. Fiskar du ensam måste du bära både håv och peang på dig när du fiskar så att verktygen finns på plats när du behöver dem.

Ammarnäsöringen

 • Den storvuxna öringen, kallad Ammarnäsöring, som återfinns i Vindelälven uppströms Storvindeln är en av få kvarvaranade vilda storöringstammar i landet. Ammarnäsöringen är således en skyddsvärd resurs väl värd att värna om. Upplåtelse för fiske sker därför under förutsättning av strikta, kontrollerade och biologiskt hållbara former. Som yngel tillbringar öringen 2-4 år i Vindelälven, där den livnär sig på insekter. Därefter vandrar öringarna ut till Storvindeln eller Gautsträsk och äter sig stora på småsik.
 • Huruvida Ammarnäsöringen innefattas av två genetiskt åtskiljda stammar, som antingen utvandrar till Gautsträsk eller Storvindeln, är inte till fullo klarlagt. Öringen stannar 1-4 år i sjön innan de återvänder för lek. Hannar stannar däremot kvar i större utsträckning i älven och kan där även välja att bli tidigt könsmogna, så kallad strömstationär öring.
 • Vikten på de återkommande lekfiskarna kan vara så hög som 8-9 kg.

Bilderna i högerkolumnen är tagna av Peter Schmitt, AmFVO.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *