Dykinventering

Dykinventering

Dykinventering vid Sjöforsen

Dykinventering är en metod för att uppskatta fiskbestånd i större
rinnande vatten. Metoden är också lämplig att uppskatta fiskbestånd
som traditionellt är svår att mäta med traditionellt strandnära
elfiske såsom t.ex. harr eller vuxen/stor öring såsom lekmogna
Ammarnäsöringar. För att dykinventering skall fungera krävs bra
siktdjup, dvs. klart vatten. Normalt utförs dykinventering av tre dykare
med torrdräkt där man parallellt driftar nedströms en strömsträcka,
räknar och artbestämmer fisk som upptäcks.

Dykinventering som metod är ej en exakt vetenskap utan man kanske får se
metoden som en indikation. Likväl ger resulatet en bild av beståndens
struktur, sammansättning och kopplar man sedan detta samman med
traditiotnella elfisken med en seriös och sanningsenlig
fångstrapportering får man ganska god kunskap om fiskbeståndens status
längs en älvsträcka. På samma sätt som vid elfiske är det viktigt
att man gör undersökningen under flera år, samma årstid och med
likvärdig personal för att få så bra data som möjligt.

Dykinventering görs vid två tillfällen nedströms Vindelälven varje sommar. Vi har fasta lokaler som vi dyker igenom och rapporterar antal individer både harr och öring. Lokalerna nedströms är Sjöforsen – Guordisbäcken, Ottosmoraselet – Stryckan, Övre Harabacken – Nedre Harabacken, Ovan Järnforsen. Vid årets dykningar har det sett mycket lovande ut för kommande generationer. Dykning sker även i Tjulån där det också såg väldigt bra ut i år. Dykinventering i kombination med elfiske är ett bra sätt för att se att fisken mår bra och att det fortsatt ser bra ut med antal individer.

Titta gärna på filmerna som är från våra dykningar.

Ovan Järnforsen den 25 sept 2013

Sjöforsen den 4 september med grov harr

Sjöforsen den 28 september med bland annat kanadaröding

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *