Fiskekort & regler

Ammarnäs Fiskevårdsområde 2019

Fisketillsyn sker dagligen inom Ammarnäs FVO.

reglerna är under revidering inför säsongen 2020

Fiskekort inom Ammarnäs FVO

Ammarnäs allmänna kort gäller inom hela området, men det finns några undantag. Sjöforsen är en specialsträcka som alltid kräver eget kort, även för harrfiske. Resten av storöringarnas område är kvoterat med fiskekortet Ammarnäs nedre under tiden 10 augusti till fiskets slut den 14 september. Det allmänna kortet ger dig rätt att behålla två fiskar per dygn, men notera att öringen alltid ska återutsättas från Vindelåforsen och nedströms.

Vi rekommenderar alltid hullinglösa krokar, även på spinnare. Observera att det är totalt förbjudet att fiska med levande bete, räka och doftbeten. Det är också förbjudet att fiska med flugor som är preparerade med doftbeten.

Inom Ammarnäs fvo rekommenderar vi att man bara mäter sina fiskar. Vi kommer att lägga ut på hemsidor och uppslag kommer att finnas hos alla återförsäljare och rastplatser med skattade vikter. Där kan man efter längd se fiskens vikt. När man köper sitt fiskekort får man också med sig ett måttband. Vi vill alltså minska tiden för fisken ovan vattnet, allt detta för att få ett mer hållbart fiske.

Alla bokningar av specialsträckor inom Ammarnäs fvo görs via vindelriverfishing.se
Endast fiske med 1 st fluga med krok. (dubbel/trippelkrok till tubfluga/öringflugor räknas som 1 st krok)
Max 4 mm tungstenskula
Max Tafslängd 15 ”
Detta gäller Sjöforsen, Allmänna kortet och Ammarnäs nedre.

Vi vill också tydligöra att allt fiske från båt i Övre Gautsträsk på Allmänna kortet är ej tillåtet.

Vi ses i sommar !!

All bookings of special stretches within the Ammarnäs fca are made via vindelriverfisching.se

Only fishing with one fly with hook (double/triple hooks for tube fly/trout fly are categorized as one hook)

Maximum size of tungsten bullets is 4 mm

Maximum leader length is 15’

This applies to Sjöforsen, the Public license and Ammarnäs nedre

For this season we would also like to clarify that all fishing from boats in Övre Gautsträsk with the Public license is not permitted.

See you this summer!!

Ammarnäs allmänna kort 2018

Kortet gäller på de flesta ställen i vårt närområde.

 • 200:- 1 dygn
 • 400:- 3 dygn
 • 700:- 7 dygn
 • 1100:- Årskort
 • 250:- per extra familjemedlem som vill nyttja årskortet.
 • 15 år och yngre fiskar gratis tillsammans med kortinnehavare.

Ammarnäs Nedre

Detta är ett kvoterat kort som gäller för Vindelälven mellan Sjöforsens nedre gräns till Järnforsen/Kraddseles övre gräns under tiden 1 augusti till fiskets slut den 14 september. Ammarnäs Nedre ersätter då Ammarnäs allmänna kort helt och hållet inom detta område. Sträckan är istället kvoterad till tio kort per dag och finns enbart som dygnskort. Korten gäller kalenderdygn !

 • 350:- per dygn
 • Åtta av korten kan bokas i förväg och resterande två kort släpps på vindelriverfishing.se vid midnatt dagen före fiske.
 • Innehavaren av detta kort kan under det gällande dygnet även fiska där Ammarnäs allmänna kort gäller.

Sjöforsen

Specialsträcka hela säsongen. Sjöforsen är den första poolen i Vindelälven efter Gautsträsk och sträcker sig från nacken ungefär 400 meter ner till utblåset mot Guordisbäcken. Denna sträcka kan enbart bokas genom vindelriverfishing.se

 • 900:- 1/6 – 14/9 (Sällskap 3600:-)
 • 200:- 15/9 – 31/10
 • Den första som bokar har rätt till båten.
 • Sträckan är kvoterad till fyra person per dag.
 • Sällskap som bokat Sjöforsen får var max sex personer.
 • Man kan boka upp sig på flera dygn i Sjöforsen.
 • Söndagar är förbehållna ortsbor och kan ej bokas.

Båtar i Vindelälven

Det finns en roddbåt vid Ottosmoraselet som sportfiskare kan hyra. Båten ligger nedströms Gamla hängbron och passar perfekt för de som vill fiska på andra sidan älven. Har du bokat Sjöforsen ingår båten i kortpriset men skall fortfarande bokas på Ammarnäs Fiskecentrum.

 • Båten vid Ottosmoraselet kostar 200:- per dygn.

 

Fiskeregler inom Ammarnäs FVO

Här nedanför kan du läsa de detaljerade reglerna för våra olika sträckor inom Ammarnäs FVO.

Tjulån och Vindelån nedströms Vindelåforsen

 • Här gäller fiskekorten Ammarnäs allmänna och Ammarnäs nedre.
 • Rotationsfiske gäller alltid i alla våra vatten.
 • Totalt fiskeförbud under harrleken den 1/5 – 31/5.
 • Catch & release på all öring under hela säsongen.
 • Hullinglösa krokar bör användas.
 • Fångstbegränsning på två stycken fiskar per person och dygn.
 • Minimimått Harr 35 cm.
 • Öringförbud under lekperioden den 15/9 – 15/10. Detta innebär att riktat fiske efter öring är förbjudet men att harrfiske är tillåtet.
 • Efter 15 september är det endast tillåtet att fiska i Tjulån, Vindelån är helt stängd.
 • Det är totalt förbjudet att fiska med levande bete, räka och doftbeten.
 • Det är totalt förbjudet att fiska med flugor som är preparerade med doftbeten.

Vindelån uppströms Vindelåforsen

 • Här gäller fiskekorten Ammarnäs allmänna och Ammarnäs Nedre.
 • Rotationsfiske gäller alltid i alla våra vatten.
 • Fångstbegränsning är en öring per person och dygn.
 • Minimimått för öring är 40 cm.
 • Efter den 31 augusti är Vindelån stängd för fiske ovan Höbäcken.
 • Efter den 14 september är Vindelån helt stängd för fiske.
 • Hullinglösa krokar bör användas.
 • Det är totalt förbjudet att fiska med levande bete, räka och doftbeten.
 • Det är totalt förbjudet att fiska med flugor som är preparerade med doftbeten.

Vindelälven nedströms Sjöforsen

 • Här gäller fiskekortet Ammarnäs allmänna fram till och med den 24 augusti.
 • Fiskekortet Ammarnäs nedre tar därefter vid den 25 augusti till säsongens slut.
 • Catch & Release på all öring under hela året.
 • Totalt fiskeförbud under harrleken den 1/5 – 31/5.
 • Totalt fiskeförbud från och med den 15 september och året ut.
 • Fisketid 00:00-24:00
 • Fångstbegränsning på två stycken harrar per person och dygn.
 • Minimimått för harr är 35 centimeter.
 • Rotationsfiske gäller alltid i alla våra vatten.
 • Barn upp till 15 år fiskar gratis men ingår i kvoteringen.
 • Ortsbor och fiskerättsägare ingår inte i kvoteringen när Ammarnäs nedre gäller.
 • Det är totalt förbjudet att fiska med levande bete, räka och doftbeten.
 • Det är totalt förbjudet att fiska med flugor som är preparerade med doftbeten.

Ovan järnforsen, flugfiskesträcka

 • Här gäller fiskekortet Ammarnäs allmänna eller Ammarnäs nedre beroende på del av säsongen.
 • Enbart flugfiske under hela säsongen.
 • Sträckan börjar vid skylten lite uppströms vindskyddet och går ner till gränsen mot Kraddsele FVO.
 • Catch & Release på all öring och harr hela säsongen.
 • Enbart fiske med hullinglösa krokar.

Sjöforsen

 • Detta är en specialsträcka med helt egen bokning, inget fiskekort gäller på denna sträcka.
 • Enbart flugfiske och Catch & Release på all öring och harr.
 • Enbart fiske med hullinglösa krokar.
 • Fisketid 08:00-02:00, hela säsongen.
 • Riktat fiske efter öring är förbjudet efter den 15 september.
 • Rotationsfiske gäller även Sjöforsen, visa hänsyn till andra fiskare.
 • Flytvästar finns vid båten och skall användas.
 • Ortsbor får fiska om det finns ledig plats efter klockan 14:00.
 • Det är totalt förbjudet att fiska med levande bete, räka och doftbeten.
 • Det är totalt förbjudet att fiska med flugor som är preparerade med doftbeten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *