Kanadaröding 2013/14/15

Kanadaröding

Projektet beviljades och med finansiering från Fiskeområdet och Europeiska Fiskefonden.
Kanadaröding är en nordamerikansk laxfisk som introducerades i ett antal vatten i Sverige under 60 och 70 talet. Självreproducerande bestånd återfinns idag i Vindelälvens övre delar, i sjöarna Tjulträsk och Gautsträsk. Kanadarödingen är en storvuxen och effektiv rovfisk, med potential att kraftigt påverka inhemsk fisk som t.ex. öring, röding, sik och harr.
Ammarnäs fiskevårdsområde utövar en medveten och ansvarstagande förvaltning av sitt fiske och sina fiskbestånd. Inom ramen för detta projekt kommer fiskevårdsområdet tillsammans med forskare från Umeå Universitet och Karlstads Universitet utarbeta vetenskapligt grundade förvaltningsåtgärder för hanteringen av kanadarödingen i Övre Vindelälven. Projektet kommer att bidraga till kunskap som kan ligga till grund för förvaltningsbeslut under lång tid framöver.

Från kust till fjäll
Från kust till fjäll
Europeiska fiskerifonden
Europeiska fiskerifonden

 

Fiskerådet
Fiskerådet

Nedan beskrivs några huvudpunkter i kommande projekt:

i) Kartläggning av kanadarödingens beteende och leklokaler i Gautsträsk.
ii) Genomföra och utvärdera effekter av riktade uttag av lekfisk via nätfiskeinsatser över
kanadarödingens lekgrund i Gautsträsk.
iii) Sammanställa data om utsättningsmaterialets ursprung, utsättningsmängder och
utsättningstillfällen i Gautsträsk och Tjulträsk.
iv) Sammanställa tillgänglig data avseende födobas för kanadaröding i
framförallt Gautsträsk
v) Undersöka förutsättningarna till utökad sportfisketursim på kanadaröding i Ammarnäs.
vi) Främja mellanregional och internationell kontakt och kunskapsutbyte avseende förvaltning av
invasiv kanadaröding.

Nyheter 2014 16 juni

Vi har nu åter satt ut alla loggrar i Gautsträsk 36 st. Vi kommer även att ha ett antal loggar i Tjulån och uppe vid Vindelåforsens. Under sommarn kommer vi märka 10 st Kanadarödingar till. Det vi kan se är att vi har bra kontakt med fiskarna via sändarna.

Nyheter 2 aug 2013

Nätverket av 36 akustiska loggrar är nu på plats i Gautsträsk. 10 kanadarödingar är hittills märkta, den största på nästan 9kg. Inledande test av hela systemet tyder på att det fungerar bra, med hög precision på positioneringen av fisk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *