Warning: Declaration of EUCookieCompliance::section_head() should be compatible with PageLinesSection::section_head($clone_id) in /storage/content/82/146282/ammarnasfvo.se/public_html/wp-content/plugins/pagelines-sections/eu-cookie-compliance/section.php on line 153 Ammarnäs FVO | Kartor

Kartor för kanadarödingprojektet 2013

Fiskevårdsprojekt i Gautsträsk

Ett nätverket av 36 akustiska loggrar har installerats i Gautsträsk. Systemet används för att spåra beteende hos kanadarödingen i sjön, en nordamerikansk röding som funnits i Gautsträsk sedan sjuttiotalet. Inledande test av systemet tyder på att det fungerar bra, med hög precision på positioneringen av fisk. Loggrarna är utmarkerade med röda bojar, och är platsmarkerade på kartan nedan. Om möjligt så håll gärna 50m från bojarna när ni fiskar, så att inte kroken fastnar i bojarnas ankarlinor.

 

Loggrar placering i Gautsträsk

Loggrar placering i Gautsträsk