Loggbok

Loggboken

På denna sida skall alla förändring (undantaget Nyhetssidan) på webbplatsen noteras. Observera att det är mycket viktigt att du skriver in förändringar du har gjort för att andra medarbetare skall veta vad som händer och eventuellt kunna avhjälpa eventuella fel som uppstått i samband med en uppdatering eller större förändring.

Tekniska förändringar efter driftsättning.

 • 2012-04-30 Optimering av svarstiderna. -mb
 • 2012-04-30 Uppdatering till WordPress 3.3.2 och tillägg (Jetpack och Custom Tables). -mb
 • 2012-04-30 Säkerhetskopiering före uppdatering. -mb
 • 2012-04-17 Mobilt tema ersatt (inaktiverat) med fullt responsiv webbplats. -mb
 • 2012-04-17 Uppdatering av tillhörande språkpaket på Svenska. -mb
 • 2012-04-17 Uppdatering av PageLines Framework till version 2.1.6. -mb
 • 2012-04-17 Radering av Password Protect. -mb
 • 2012-04-17 Uppdatering av Jetpack till version 1.2.2. -mb
 • 2012-04-17 Uppdatering av Custom Tables till version 2.3.4. -mb
 • 2012-02-29 Uppdatering av PageLines Framework till version 2.1.3. -mb
 • 2012-02-29 Uppdatering av WPtouch Pro till version 2.6. -mb
 • 2012-02-28 Uppdatering av PageLines Framework till version 2.1.2. -mb
 • 2012-02-28 Säkerhetskopiering. -mb
 • 2012-02-26 Säkerhetskopiering. -mb
 • 2012-02-25 Statistiksidan har helt ny kod som presenterar informationen tydligare med bättre formatering av tabeller. Samtidigt med förändringen av tabellernas layout har alla fiskar före 2012 som är fångade i Ottosmoraselet flyttats till Guordisbäcken och på samma sätt har alla äldre fångster på Övre Harabacken flyttats till Harabacken. Samtliga poster som är flyttade i databasen är uppmärkta i kommentarsfältet för att kunna hittas vid frisökningar. Förändringen är gjord för att få tydligare tabeller och för att undvika missförstånd.  -mb
 • 2012-02-17 Säkerhetskopiering. -mb
 • 2012-02-17 Helt ny kod på sidan för statistik. Ny layout som gör tabellen mer lättläst. Koden behöver inte förändras förrän 2021 under förutsättning att sträckorna inte förändras. -mb
 • 2012-02-15 Uppdatering av Custom Tables, överföring av språkfiler och kontroll på w3. -mb
 • 2012-02-15 Säkerhetskopiering. -mb
 • 2012-02-14 mb sköter tekniska uppdateringar i väntan på en lösning med ps senare i vår. -mb

Innehållsmässiga förändringar.

 • 2012-04-17 Nytt dokument, Becerel 2011, på medlemssidan. -mb
 • 2012-04-17 Redigering av Pelle Nyman i fångstdatabasen. -mb
 • 2012-04-14 Ny trendrapport på förstasidan. -mb
 • 2012-02-25 Samtidigt med förändringen av tabellernas layout har alla fiskar före 2012 som är fångade i Ottosmoraselet flyttats till Guordisbäcken och på samma sätt har alla äldre fångster på Övre Harabacken flyttats till Harabacken. Samtliga poster som är flyttade i databasen är uppmärkta i kommentarsfältet för att kunna hittas vid frisökningar. Förändringen är gjord för att få tydligare tabeller och för att undvika missförstånd. Det finns numera också förklarande texter under själva tabellen. -mb
 • 2012-02-14 Micke gör inga fler förändringar. Utvecklingsprojektet är avslutat med undantag av restlistan. -mb
 • 2012-02-13 Sidan Loggbok skapas och placeras under Medlem – Logga in med lösenordet för medlemmar. -mb
 • 2012-02-13 Alla fiskar från 2003-2011 ligger nu databasen. -mb
Personer

mb – Mikael Båth, 9Nine Ltd, 076 030 6873, mikael.bath@ixnix.co.uk
ps – Peter Schmitt, AmFVO, 070 695 4192, peterschmitt@telia.com
ub – Urban Berglund, AmFVO, 070 611 0301, urban@bertejaure.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *