Om Ammarnäs

Ammarnäs by

Potatisbacken, kyrkbyn, samekonst och affären. Det mesta ligger inom gångavstånd när du är i Ammarnäs.

Ammarnäs är en vacker liten by långt in i den svenska fjällvärlden. Den ligger på näset där Vindelåns och Tjulåns dalgångar möts. Hit kom den förste nybyggaren på 1820-talet lockad av de naturliga ängsmarkerna i deltat. Det första kapellet i Ammarnäs invigdes 1858 men ersattes 1912 av den nuvarande kyrkan. På en plats invid kyrkan ligger den samiska kyrkstaden med ett femtontal stolpbodar. Bodarna användes av samerna som bostad vid kyrkhelger. Idag är det många som lockas till Ammarnäs av den vackra naturen. Det två största näringarna är besöks- och rennäringen. Byn har ca 200 invånare.

Naturtyper: Mossrik barrksog, hedbjörkskog, ängsbjörkskog

Ammarnäs delta

Raningen vid Tjulån utlopp i Gautsträsk.

Det enda deltat i fjällvärlden där kulturmarkerna ännu hävdas. Deltalandets naturliga ängsmarker togs i bruk för slåtter på 1820-talet. Höskörden förvarades i ladorna på raningarna och fraktades hem på vinterföret. En raning är en slåttermark som naturligt översvämmas och gödslas av slam vid högvatten varje år. ”Vindelälvens Naturbeten” är ett projekt som startades 2001 för att restaurera naturbetesmarkerna med hjälp av betande kor. Många växter och djur gynnas av slåtter och bete. I väntan på att isen ska lossa uppe i fjällvärlden samlas, under våren, en mängd fåglar i deltat. Deltalandskapet bjuder då på lättillgänglig fågelskådning. Markerna kring deltar är privatägda. Visa hänsyn och kontakta markägaren vid besök.

Naturtyp: Sötvattensstrandäng i delta, raning

Vindelälven

När älven nått utloppet i Gautsträsk börjar den bli den stora och mäktiga älv den är längre in i landet.

Vild, vacker och otämjd forsar den fram genom Vindelfjällen, en nationalälv skyddad från vattenkraftsutbyggnad. En bit nedanför källflödet passerar den Granbyns sommarviste i Vindelkroken. Därefter tar den sin väg genom den vackra Vindelådalen som förr trafikerades av nybyggare på handelsväg mot Norge. En dalgång som under 1930-talet tillhörde Sveriges björnrikaste områden. Så småningom kastar den sig utför Vindelåforsen och når Ammarnäs deltat. Vindelälven erbjuder fantastiska möjligheter till flugfiske.

Naturtyp: (Ovan Ammarnäs) Mossrik hedbjörkskog, frisk rished, våt rished, lågörtäng, vide, vått kärr

Potatisbacken

Potatisbacken i Ammarnäs.
Potatisbacken i Ammarnäs.

På en av Ammarnäs fyra konformade kullar odlar man mandelpotatis sedan mer än 150 år tillbaka. Potatisen som växer i backen fryser inte lika lätt som den som odlas på övrig mark. Backens sydvända sluttning och förmåga att lagra värmen ger ett gynnsamt odlingsklimat och förlänger växtsäsongen. Kullarna bildades under den senast istiden. Man tror att kullens material spolats med av vatten och störtat ned i ett slukhål i inlandsisen. Stenar, grus och sand har bildat en konformad kulle som blivit kvar när de sista isresterna tinat bort. Från toppen av kullen är det fin utsikt över deltalandet och byn.

Naturtyp: Odlad mark

Örnbo

Boningshuset vid Örnbo.

Örnbo är en välbevarad fjällägenhet med boningshus, ladugård och uthus. Den ligger vackert på en klipphylla i skydd av branta bergväggar. Det går ingen väg till Örnbo och där finns varken el eller rinnande vatten, ändå bodde man här fram till 1952. Ett intressant utflyktsmål som kan ge en glimt av hur livet som nybyggare kunde vara. Ett gynnsamt klimat för växter gör turen intressant för den blomsterintresserade och har man tur får man se lavskrika på vägen. Örnbo ägs numera av staten. Länsstyrelsen/markförvaltning förvaltar Örnbo.

Naturtyp: Öppen äng

Fårkammarn naturreservat

Bild saknas

Fårkammarn är en klipphylla som nästan känns som en grotta. Över klipphyllan hänger en brant bergvägg som ger värme och skydd för regnet. Hit sökte sig ofta de skogsbetande fåren när det var sämre väder. Nu finns inga får i Fårkammarn men berget är en bra växtplats för många arter t.ex. trolldruva och harsyra. Här grönskar det tidigt på våren och man kan hitta växter som normalt växer längre söder ut. Länsstyrelsen/naturvård i västerbottens län förvaltar reservatet.

Naturtyp: Ängsbjörkskog

Fågeltornet

Vid fågeltornet sitter man på första parkett med utsikt över deltat.

Från väg 363 vid infarten till Ammarnäs kan man ta sig ner till fågeltornet som ligger på Gautsträsks västra strand. Det är ett rejält torn i två våningar med utsikt över deltalandskapet. Bästa tiden att besöka tornet är andra hälften av maj när sjöfåglar och vadare väntar på islossningen i fjällen. I tornet finns en gästbok där besökare brukar dela med sig av sina fågelobservationer i Ammarnäsområdet.

Naturtyp: Sötvattensstranäng, mossrik granskog

Vindelfjällens Naturum – Östport

Besök gärna Naturums hemsida.

Plats: Ammarnäs Fjällhotell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *