VINDELÄLVEN

Alla Flyg bilder på denna sida är tagna av Mats Nilson och får på inga villkor publiceras på andra ställen utan överenskommelse.

Sjöforsen

Ammarnäsöringens hemmaplan och det är här det riktiga storöringfisket börjar, vid Gautsträsk utlopp. Sjöforsen är en 400 meter lång kvoterad flugfiskesträcka med separat fiskekort och Catch & Release på all harr och öring. Här håller fisket alltid absolut högsta klass med mycket grov harr och stora Ammarnäsöringar. Ofta kan man se öringen hoppa ute i sjön för att senare under kvällen/natten backa ner och ställa sig på nacken. Man skall verkligen fiska hela sträckan inte bara nacken.  

I mitten av sträckan kan man ha ett riktigt bra harrfiske både på torrfluga men framför allt för nympfiskarna så är denna del ett ställe man inte vill missa. Här har man också en båt så man kommer åt båda sidor. Sjöforsen skall verkligen upplevas för man går sällan därifrån besviken. Området är lättfiskat med vindskydd, eldstad och toalett på landsvägssidan. På bortsidan finns en trevlig eldstad och toalett högst upp på sträckan där man lägger till med båten. Utblåset håller stor harr harr och öringarna brukar stå i bakvattnet och lura. En av fördelarna med att komma över på andra sidan är att man då kommer åt Guordisnacken från den rätta sidan.

Flygfoto: Sjöforsen | Rastplatser: Parkeringen – Bortsidan

Guordisbäcken

Namnet kommer från bäcken som rinner ut i älven och bjuder på flera bra ståndplatser tillsammans med området där den gamla hängbron fanns en gång i tiden. Det går att vada ut på landsvägssidan för att nå nacken Uppströms Guordisbäcken. Denna vadning rekommenderas inte vid högre vattenstånd då det är lätt att dras med strömmen när trycket ökar. Det man skall tänka på när man fiskar av denna nacke är att börja högt upp i selet och fiska dig neråt, ofta börjar man för långt ner och missar då många bra ståndplatser. När harren är på gott humör och går upp och tar torrt är Guordisnacken ett riktigt bra ställa att vara på. Här går verkligen grov harr som vi ser varje år vid våra dykinventeringar.  Utblåset vid Guordisbäcken är också ett bra ställe att fiska av efter öring där dom ofta står lite djupare. När mörkret har lagt sig så är Guordisnacken ett bra ställe för att avsluta dagens fiske för precis som vid Sjöforsen så brukar öringar och harrar backa ner mot nacken på kvällen.

Flygfoto: Guordisbäcken | Rastplats: Nedanför parkeringen

Ottosmoraselet

Ottosmoraselet är en övervintringsplats för storöringen. Selet är ganska djupt i början för att grunda av ner mot Holmarna. Efter mörkrets inbrott är det värt att fiska av längs land när öringarna börjar röra på sig. Här finns en båt att hyra vilket kan rekommenderas då öringen har flera bra ståndplatser på andra sidan älven.

 

 Flygfoto: Ottosmoraselet

Holmarna

Holmarna ligger längst ner i Ottosmoraselet och erbjuder ett riktigt bra fiske efter både harr och storöring. När vattenståndet är normalt kommer man lätt ut till holmen. Precis utanför finns det stora chanser att kroka fina harrar som vakar på nacken men även öringen trivs bra här. När man fiskar efter öring så brukar man börja här och sakta fiska sig neråt. Sträckan går fint att fiska av från båda sidorna av älven och det är värt att hyra båten bara för dessa fina ståndplatsers skull.

Flygfoto: Holmarna

 

Övre Harabacken

Inledningen av sträckan är intressant. Strömfåran går i en s-form in mot Gubbrakan och bjuder på överraskningar om man kan hantera spö och fluga i strömmen. Det finns även ett par platser av intresse lite uppströms, halvvägs mot Strykan. Precis nedströms Viken och uppe vid Stenarna finns många bra ståndplatser. Stenarna fiskas lättast av från bortsidan. 

Gubbrakan går att fiska från båda sidor men visa hänsyn om du fiskar från bortsidan. Får man över flugan mot andra sidan under träden så kan man få trevliga överraskningar. I ett normalt vattenstånd så är hela sträckan väldigt lättkastad då man kan vada ut ganska lätt, men se upp för dom hala stenarna. Just vid Gubbrakan har vi en av de trevligaste rastplatserna där man sitter vid älvkanten och kan se storöringarna hoppa. Man ska inte glömma av sträckorna ovanför upp till Stryckan som kan ge mycket fisk, både grov harr och öring. Harrspöt skall vara monterat när man är vid Harabacken för hela denna sträcka ger dig ett kanonfiske efter harr.

Flygfoto: Övre Harabacken | Rastplats: Vid Gubbrakans övre del

 

 

Nedre Harabacken

Nedströms Gubbrakan börjar Nedre Harabacken, en lång sträcka med otroligt många ståndplatser för storöringen. Även här är harrfisket riktigt vasst. Oftast brukar man dela upp Harabacken i två delar. Antingen börjar man i Övre Harabacken ovanför Gubbrakan och fiskar sig neråt tills det grundar upp eller så börjar man vid Lasses sten och kör hela vägen ner till bäcken som rinner ut några hundra meter nedströms. Nedre Harabacken går att fiska länge eftersom man hela tiden hittar nya ståndplatser. På andra sidan har vi också en rastplats, som är lätt att glömma bort. Precis nedför rastplatsen fiskar man av den övre delen av Nedre Harabacken mycket bra, djupvadning men ändå ganska enkelt vid normalvatten. Runt Harabacken har många sina favoritställen i Vindelälven och det kan man förstå för här bjuds man på ett spännande och ofta givande fiske.

Flygfoto: Nedre Harabacken | Rastplats: På bortsidan vid Harabackselet

Ovan Järnforsen

Längst ner vid gränsen mot Kraddsele SFF ligger Ovan Järnforsen som blir renodlad flugfiskesträcka i slutet av juli med Catch & Release. I Augusti är detta en stor ståndplats för Ammarnäsöringen. Harrfisket är bra hela sommaren och hösten. Bilden här ovanför visar Hålan som ligger ungefär 100 meter upp och ofta börjar man fiska där och fiskar ner till gränsen mot Kraddsele SFF. Hålan är intressant då mycket fisk ställer sig där och vilar, både harr och öring. Får man på en öring här så är risken stor att den rusar nedströms så håll i hatten om det smäller på och var beredd på att springa. Vid lite högre vattenstånd kommer ofta harren ganska nära land, var försiktig så att du inte vadar sönder ditt egna fiske. Harren kan vara som tokig just här och vid vissa kläckningar förstår man hur mycket fisk det verkligen står här. Tänk på att inte vada för långt ut även om du inte är ute efter harren för öringarna ställer sig ofta nära land de med. Försiktig vadning och ordentligt utfiskade kast är receptet.

Flygfoto: Ovan Järnforsen | Rastplats: Ovan Järnforsen