Lekgropsinventering

Lekgropsinventering vid Nedre Harabacken
Lekgropsinventering vid Nedre Harabacken

Vi har i veckan haft besök av två forskare från Finland. Dom har vid Ovan Järnforsen Kraddsele och på Ammarnäs inventerat årets lekgropar. Vid Ovan Järnforsen hittade dom 30 st gropar och vad man trodde var ganska små gropar men dom visade några gropar som låg på ca 1 m – 1,5 m långa. Detta projekt är mycket intressant och vi hoppas att detta kan fortsätta kommande år. Även uppe vi Nedre Harabacken såg det mycket bra ut och dom hittade 50 st lekgropar på lite ställen som man inte riktigt hade koll på :).

Nu har vintern kommit ordentligt till Ammarnäs och under veckan har vi legat på varma – 21 gr.

/Peter

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.