Välkommen till Ammarnäs Fiskevårdsområde

Avstängningar!

22/7:

Vi låter alla sträckor vila idag!

Tjulån är stängd.

Vindelån är stängd.

Sjöforsen & Vindelälven nedströms stängd.

Nytt beslut om alla sträckor tas imorrn kl09

Tack för visad förståelse!

Det är varmt i våra vatten och fisken måste hanteras varsamt

  • Drilla fisken så snabbt som möjligt
  • Lyft inga fiskar ur vattnet, kroka av och fotografera i vattnet
  • Vi rekommenderar nattfiske i möjligaste mån

2018-07-16

  • Tjulån är öppen som vanligt
  • Vindelån är öppen som vanligt
  • Vindelälven inom Ammarnäs FVO är öppen som vanligt

 

Värmebölja och lågt vatten men fortfarande bra fiske. Foto M.Båth, 2018-07-10

Värmebölja och lågt vatten men fortfarande bra fiske. Foto M.Båth, 2018-07-10

Nyhet inför 2018 !

Ammarnäs FVO satsar på ännu fler målgrupper!

Nu tar Ammarnäs FVO ännu ett steg för att nå målsättningen om ”Ett fiske för alla”. En efterlängtad satsning har möjliggjorts genom att Jordbrusverket beviljat projektmedel under 2017- 2018. Runt tjärnen mitt i byn ska det byggas rullstolsramper och två flytbryggor samt en mysig rastplats. Arbetet påbörjas under oktober 2017.

Satsningen innebär att rullstolsburna personer och personer som p.g.a. ålder eller sjukdom inte kan gå någon längre sträcka kommer att kunna erbjudas ett lättillgängligt fjällnära fiske. Även barnfamiljer som önskar ge sina barn en upplevelse av fiske på en säker och lättåtkomlig plats får nu ett ställe som de kan vara på.

Ett nära samarbete sker med ortens många företagare som tillsammans med sina övriga tjänster och produkter nu kan vända sig till nya målgrupper genom att även erbjuda anpassat fiske.  /Styrelsen för Ammarnäs FVO

Smoltklubben

En dag i Smoltklubben är en bra dag.

En dag i veckan tar vi hand om ungdomar mellan åtta och 16 år. Vi fiskar i Tjulån, du gör något annat. Kan det bli bättre? Läs mer

Flugor och flugbindning

Du har väl inte missat att vi har en flugavdelning under rubriken Fiske?

Upphovsrätt

Allt material på denna server är upphovsrättsskyddat av Ammarnäs FVO och/eller våra samarbetspartners. Materialet får inte återskapas annat än i rent privat syfte, för eget bruk. Många av bilderna på webbplatsen är tagna av yrkesfotografer och vi ber er respektera deras arbete och inte kopiera bilder till andra platser. Fotografer i bokstavsordning: Joakim Almroth, Johan Borgström, Krister Börjesson, Mats Nilson, Mikael Båth, Peter Hasselskog, Peter Schmitt, Sture Markström, Thierry Millot och Tore Ottosson. Tillstånd för publicering av flygbilder: FMTM 10 830:90940 Texterna tillhör Ammarnäs Fiskevårdsområde där inte författarens namn är utmärkt i anslutning till texten.